Το αυθεντικό είναι αιώνιο – Το ΣΕΕΧΩΜ βασικός συμμέτοχος στο πρόγραμμα AUTHENTICITIES του Δήμου Μυκόνου και του ΟΒΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 3

Στο Δημαρχείου Μυκόνου υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και της Δημοτικής Αρχής του νησιού των Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Προγράμματος AUTHENTICITIES, στο οποίο stakeholder είναι το ΣΕΕΧΩΜ.

Για δύο χρόνια οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού θα συμβάλλουν, συνεργαζόμενοι με τις τοπικές Αρχές, για να αναδείξουν και να πιστοποιήσουν τη Μύκονο ως «αυθεντική/authenticity».

 

Γι’ αυτό το σκοπό, παραβρέθηκαν στο Δημαρχείο Μυκόνου ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ κ. Π. Κανελλόπουλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ κ. Δ. Χρόνης, με ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση του Προγράμματος εκπροσωπώντας το Σωματείο Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών της Χώρας Μυκόνου (ΣΕΕΧΩΜ) ο Πρόεδρός του κ. Η. Ζησιμόπουλος καθώς και ο Αντιδήμαρχος Μυκόνου κ. Μ. Ατζαμόγλου.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, τόνισε: «Η υπογραφή του συγκεκριμένου μνημονίου στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και την καλλιέργεια νοοτροπίας αγοράς αποκλειστικά αυθεντικών προϊόντων. Με δεδομένο ότι από όλη την Ελλάδα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία
συμμετέχουν μόνο η Θεσσαλονίκη και η Μύκονος, αναδεικνύεται η απόφαση να καταστήσουμε το νησί πρωταγωνιστή στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη μίας καταναλωτικής κουλτούρας που θα προωθεί τα αυθεντικά προϊόντα θα στηρίζει την υγιής επιχειρηματικότητα και τις τοπικές κοινωνίες».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ κ. Π. Κανελλόπουλος σε δήλωσή του μετά το πέρας της υπογραφής του πλαισίου συνεργασίας ανέφερε: «Ο ΟΒΙ σε αγαστή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), μετά τη Θεσσαλονίκη επεκτείνει το έργο «Authenticities» στη Μύκονο. Ο ΟΒΙ, σε συνεργασία με τους δυο δήμους Θεσσαλονίκης και Μυκόνου, με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του ο καθένας, περνά το μήνυμα της προστασίας των δικαιωμάτων και της διανοητικής ιδιοκτησίας στη χώρα και της χρήσης αποκλειστικά αυθεντικών προϊόντων».


Η σταθερή συνεργασία έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους δημότες και τους επισκέπτες του νησιού σε θέματα που αφορούν:
 την καταπολέμηση του παραεμπορίου
 τη συντεταγμένη συνεργασία ώστε να αποτρέπεται η είσοδος και η εξάπλωση προϊόντων απομίμησης και πειρατείας στο νησί
 την παραγωγή, εμπορική εξωστρέφεια και αγορά μόνο των αυθεντικών ελληνικών τοπικών προϊόντων ένδυσης, υπόδησης, ποτών, ειδών σπιτιού, κοσμημάτων, χρηστικών αντικειμένων,κ.λπ
 την καλλιέργεια κουλτούρας αγοράς αποκλειστικά αυθεντικών προϊόντων
 τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας
 τη στήριξη και ενθάρρυνση των Ελλήνων δημιουργών που ζουν και εργάζονται στο νησί να παράγουν αποκλειστικά αυθεντικά, δικά τους προϊόντα
 την πάταξη της εμπορίας παραποιημένων αγαθών που συνεπάγεται φοροδιαφυγή
 τη συμβολή όλων στην προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων που έχουν όλοι όσοι δημιουργούν, κατασκευάζουν, εμπορεύονται μόνο ελληνικά και ποιοτικά προϊόντα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια στα σχολεία και στις Αρχές επιβολής (ΣΔΟΕ, Ελληνική Αστυνομία, δημοτική Αστυνομία, τελωνεία, λιμενικό), όπως και ενημερωτικές δράσεις για τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.
Το Πρόγραμμα AUTHENTICITIES αποτελεί συντονισμένη προσπάθεια του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – European Union Intellectual Property Office (EUIPO) σε συνεργασία με τα γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας (πατέντες, designs, trademarks) των χωρών μελών της ΕΕ για την καλλιέργεια νοοτροπίας αγοράς αυθεντικών προϊόντων στους ευρωπαίους πολίτες.
Video ΟΒΙ κατά της παραποίησης/πειρατείας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: www . obi . gr , https://euipo.europa.eu/ohimportal/el , https://authenti-city.eu/

Σχετικά με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ):

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. O OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείo

EUIPO
Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) διαχειρίζεται τα δικαιώματα σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα της ΕΕ, που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά συμπληρώνουν τα εθνικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συνδέονται με τα διεθνή συστήματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Από το 2012, το EUIPO είναι υπεύθυνο για το Παρατηρητήριο της ΕΕ για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τη βάση δεδομένων των ορφανών έργων.
Κατά μέσο όρο, το Γραφείο λαμβάνει και εξετάζει κάθε χρόνο πάνω από 150.000 αιτήσεις για εμπορικά σήματα και 90.000 αιτήσεις για σχέδια και υποδείγματα. Επίσης, ενθαρρύνει τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των χωρών της ΕΕ να εναρμονίζουν τις πρακτικές τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων συνεργασίας του Δίκτυο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται εύχρηστα εργαλεία ΔΙ. Μέσω του Παρατηρητηρίου, το Γραφείο φέρνει σε επαφή τα μέλη ενός εκτεταμένου δικτύου ενδιαφερόμενων φορέων με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω μελετών, έργων και εργαλείων.

AUTHENTICITIES PROJECT

Το project AUTHENTICITIES ξεκίνησε πιλοτικά στα τέλη του 2017 σε συνέχεια αντίστοιχης πρωτοβουλίας ιδιωτικής εταιρείας και συνεργασίας με πόλεις 3 χωρών (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία). Αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια από το EUIPO σε στενή συνεργασία με τα γραφεία ΔΙ των χωρών μελών της ΕΕ για την καλλιέργεια στους Ευρωπαίους πολίτες νοοτροπία αγοράς αποκλειστικά αυθεντικών προϊόντων, προκειμένου να προστατευθούν οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η ευρωπαϊκή οικονομία από την παραβίαση των ΔΔΙ.
Αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ενός ζωντανού δικτύου Ευρωπαϊκών πόλεων που προωθούν διαρκώς την αγορά των αυθεντικών προϊόντων.

ΠΩΣ;

Μέσα από την καλλιέργεια κουλτούρας αγορά αυθεντικών προϊόντων σε ομάδες στόχους που μακροχρόνια θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για τις επόμενες γενιές, όπως φοιτητές, μαθητές καθώς επίσης και σε ομάδες στόχους που έχουν αρμοδιότητα στον εντοπισμό και στην αποκάλυψη της παραβίασης, όπως οι αρχές επιβολής (ΣΔΟΕ, αστυνομία και δημοτική αστυνομία, τελωνεία, λιμενικό).

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι εξής AUTHENTICITIES:

Αλικάντε, Μάλαγα, Παρίσι, Ρώμη, Ραβέννα, Τσέρβια, Μιλάνο, Θεσσαλονίκη και οι οποίες έχουν ενταχθεί στο δίκτυο που δημιουργείται στα πλαίσια του EUIPO.
Με βάση τα παραπάνω, η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα AUTHENTICITIES με τη Θεσσαλονίκη και προσεχώς με τη Μύκονο.
Πληροφορίες αναφορικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα:  Διάρκεια προγράμματος: 2 χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται
Υποχρεωτικά τις εξής δράσεις:
o Kick off media event (πρόσκληση στα ΜΜΕ -τοπικά και μη- για να γίνει ενημέρωση για το Πρόγραμμα)
o Τουλάχιστον 1 training event για παιδιά όποιας βαθμίδας επιλέξουμε εμείς ή φοιτητές ή train the trainers
o Τουλάχιστον 1 awareness campaign (η διαφήμιση προτιμάται). Στην καμπάνια θα χρησιμοποιηθεί το ενιαίο slogan “The AUTHENTIC is eternal” / «Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ είναι αιώνιο» για όλες τις χώρες
o Τουλάχιστον 1 σεμινάριο enforcement σε Αρχές επιβολής ΔΔΙ

Πέραν των παραπάνω υποχρεωτικών δράσεων, μπορούν να γίνουν και επιπλέον δράσεις όπως παραγωγή video, φυλλάδια και διανομή αυτών, χορηγούμενες διαφημίσεις στο FB κλπ. Επιπλέον, η συμμετέχουσα πόλη χρησιμοποιώντας τα κανάλια επικοινωνίας και τα μέσα που διαθέτει, μπορεί να προσφέρει δωρεάν προβολή μέσω ραδιοφώνου, διανομή εντύπων κλπ.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top